World Kidney Day
14.03
2019
World
Kidney
Day
Kidney Facts
FOOTER >> Nota prawna serwisu

NOTA PRAWNA SERWISU

www.kidney-facts.com


Dzięki Internetowi firma Danone ma możliwość coraz bardziej zindywidualizowanego kontaktu z klientami, dostosowanego do ich potrzeb, przy poszanowaniu takich wartości jak tolerancja i pasja firmy. Niniejsza nota opisuje zaangażowanie DANONE w Internecie i dostarcza informacji prawnych dotyczących aktualnie przeglądanej strony.

Przyjmuje się, że użytkownik przeglądający stronę zapoznał się poniższymi warunkami użytkowania oraz szczególnymi warunkami dotyczącymi niektórych usług tej witryny i zaakceptował je.

 

1. INFORMACJA PRAWNA

Przeglądana strona www.kidney-facts.com stanowi własność:

Compagnie Gervais Danone
Société Anonyme
17, boulevard Haussmann - 75009 Paris
552 067 092 RCS Paris

Numer identyfikacyjny (SIRET) - Art.123/235 Code de Commerce:
552 067 092 00049
Indywidualny numer identyfikacyjny VAT:
FR 08 552 067 092
Kapitał:
842 690 016 Euro

Kontakt:

Danone Research
Route départementale 128
91767 Palaiseau
FRANCE
Tel.: 00 33 1 69 35 70 00


Dyrektor wydawniczy: Marion RIGAUD

Hosting strony: Online

Strona utworzona przez: Sevanova

Strona zarejestrowana w CNIL, numer zezwolenia: 1497129

Copyright: © Compagnie Gervais Danone – 20112. INFORMACJA O GROMADZENIU DANYCH

Użytkownicy korzystający ze strony mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych. W zależności od zamówionych usług użytkownik zostanie poproszony o podanie danych obowiązkowych i/lub opcjonalnych.
DANONE szanuje prywatność użytkowników i chroni uzyskane od nich dane. Dane uzyskane z witryny www.kidney-facts.com będą w szczególności wykorzystywane przez Danone i jej spółki zależne.
DANONE nie gromadzi żadnych informacji bankowych. Wymianą takich danych zajmują się partnerzy handlowi (banki i firmy zarządzające naszymi usługami online) wybrani przez DANONE do obsługi płatności online. Partnerzy ci zgodzili się na spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i etyki, w szczególności na szyfrowanie danych poufnych.

Zgodnie z ustawą „Informatique et Libertés” z 6 stycznia 1978 r. użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, modyfikowania danych, rezygnacji z usług informacyjnych poprzez e-mail (biuletyn) i usunięcia informacji osobistych przekazanych Danone. Z prawa tego można skorzystać wysyłając list na adres:

Danone Research
Route départementale 128
91767 Palaiseau
FRANCE3. PLIKI COOKIES

Strona www.kidney-facts.com wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika w celu ułatwienia dostępu do naszych usług. Pliki cookies naszej witryny nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości użytkownika, są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przez DANONE. Użytkownik może skonfigurować komputer tak, aby zablokować pliki cookies, zgodnie z opisem na http://www.cnil.fr


 
4. LINKI DO INNYCH STRON

Firma DANONE posiada na swojej stronie internetowej www.kidney-facts.com łącza do witryn innych firm. Linki umieszczono we współpracy z zainteresowanymi stronami w czasie, gdy DANONE uznał za stosowne, ze względu na treść i świadczone przez nie usługi.
DANONE nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i sposób korzystania z nich przez innych użytkowników.

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostęp do www.kidney-facts.com daje prawo do osobistego i niewyłącznego korzystania z witryny.
Wszystkie teksty, artykuły, zdjęcia i inne dokumenty umieszczone na tej stronie są własnością DANONE lub są powielane za zgodą ich właścicieli, z zastrzeżeniem praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

Znaki towarowe i logo (zwane dalej łącznie „znakami towarowymi”) zamieszczane na stronie internetowej stanowią własność firmy DANONE lub są przedmiotem praw osób trzecich. DANONE nie udziela licencji ani prawa do używania znaków towarowych umieszczonych na stronie.

W związku z tym każde ich użycie bądź powielanie, całkowite lub częściowe, bez zgody właścicieli lub następców prawnych jest nielegalne.


 

6. PRZERWY W DOSTĘPNOŚCI STRONY www.kidney-facts.com

DANONE zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia użytkownikom stałego dostępu do witryny. DANONE w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność witryny.

 
World Kidney Day Danone Rsearch