World Kidney Day
14.03
2019
World
Kidney
Day
Kidney Facts
Więcej o... >> Quizz

Quizz


wkrótce po polsku

1 1/10

 

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

2 2/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

3 3/10

1.

2.

3.

Incorrect

Correct

 

4 4/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

5 5/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

6 6/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

7 7/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

8 8/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

9 9/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

10 10/10

1.

2.

3.

Incorrect

 

Correct

 

Quiz

World Kidney Day Danone Rsearch